V regióne Kapadókia pred 60 miliónmi rokov, sopky Erciyes, Hasandag a Gulludag, vychŕlili lávu a vrstvy sopečného popoľa, ktoré sa usádzali a postupne sa tvarovali eróziou dažďa a vetra vyše milióna rokov. Ľudské osídlenie siaha až do obdobia Paleolitu. Chetiti osídlovali túto zem, ktorá sa stala jednou z najdôležitejších centier kresťanstva. Domy a kostoly vytesané do skál sa stali útočiskom pohanov aj kresťaňov, ktorí sa tu skrývali pred prenasledovaním. Kapadókia je regiónom , kde história a príroda vytvárajú jeden celok. Rozprávkové komíniky vytvorili geografický útvar, v historickom priebehu, ľudia žijúci v domoch, ktoré majú rozprávkové komíniky a kostoly ozdobené freskami, to všetko až po súčasnosť tvorí viac ako 1000 rokov civilizácie. Paleotické obdobie ľudského osídlenia, ako aj prvá písomná zmienka o Kapadókii začína Chetitmi. Kolónie počas rozkvetu obchodu a susedné krajiny si budovali most medzi obchodnou a spoločenskou Kapadókiou, hodvábna cesta predstavovala jednu z hlavných obchodných križovatiek.