V regionu Kapadokkia před 60 milióny let, sopky Erciyes, Hasandag a Gulludag, vychrlily lávu a vrstvy sopečného popela, které se usadily a postupně se tvarovaly erozí deště a větru několik miliónů let. Lidské osídlení sahá až do období Paleolitu. Chetiti osídlovali tuto zem, která se stala jednou z nejdůležitějších center křesťanství. Domy a kostely vytesané do skal se staly útočištěm pohanů i křesťaňů, kteří se tu skrývali před pronásledováním. Kapadokkie je regionem, kde historie a příroda vytvářejí jeden celek. Pohádkové komíny vytvořily geografický útvar v historickém příběhu, lidé žijící v domech, které mají pohádkové komíny a kostely, ozdobené freskami, to všechno až po současnost tvoří víc jak 1000 roků civilizace. Paleotické období lidského osídlení, tak jako i první písemná zmínka o Kapadokkii, začíná Chetitmi. Kolonie během rozkvětu obchodu a sousední krajiny si budovaly most mezi obchodní a společenskou Kapadokkií, hedvábná cesta představovala jednu z hlavních obchodních křižovatek.