( p.n.e = przed Chrystusem, n.e = po Chrystusie )

Cywilizacja Hatti i Hurrian 2500 – 2000 p.n.e.
Troy – II ugoda / kontrakt 2500 – 2000 p.n.e.
Era Hatti I Hittite 2000 – 1750 p.n.e.
Wielkie Królestwo Hittite 1750 – 1200 p.n.e.
Troya – VI cywilizacja 1800 – 1275 p.n.e.
Migracja ludności egejskiej z Bałkan 1200 p.n.e.
Anatolia 1200 – 700 p.n.e.
Cywilizacja Urartu 900 – 600 p.n.e.
Cywilizacja Phrygia 750 – 300 p.n.e.
Cywilizacje Lydia, Caria, Lycia 700 – 300 p.n.e.
Cywilizacja Ionian 1050 – 300 p.n.e.
Podbój Persjii 545 – 333 p.n.e.
Era hellenistyczna i romańska 333 B.C. – 395 n.e.
Cywilizacja bizantyjska 330 – 1453 n.e.
Cywilizacja Seljuk 1071 – 1300 n.e.
Imperium Otomańskie 1299 – 1923 n.e.
Republika Turecka 1923 – obecnie