Hatti ve Hurri uygarlığı 2500 – 2000 M.Ö.
Troy – II. yerleşim 2500 – 2000 M.Ö.
Hatti and Hitit dönemi 2000 – 1750 M.Ö.
Büyük Hitit krallığı 1750 – 1200 M.Ö.
Troy – VI. yerleşim 1800 – 1275 M.Ö.
Balkan üzerinden Ege göçleri 1200 M.Ö.
Anadolu 1200 – 700 M.Ö.
Urartu uygarlığı 900 – 600 M.Ö.
Frigya uygarlığı 750 – 300 M.Ö.
Lidya, Karya, Likya uygarlıkları 700 – 300 M.Ö.
Iyon uygarlığı 1050 – 300 M.Ö.
Pers istilası 545 – 333 M.Ö.
Helenistik ve Roma çağı 333 M.Ö. – 395 M.S.
Bizans uygarlığı 330 – 1453 M.S.
Selçuklu medeniyeti 1071 – 1300 M.S.
Osmanlı imparatorluğu 1299 – 1923 M.S.
Türkiye Cumhuriyeti 1923 – günümüz