( B.C=pred Kristom, A.D.= po Kristovi )

Chattijci a Hurijská civilizácia 2500 – 2000 B.C.
Trója – II.Osídlenie 2500 – 2000 B.C.
Chattijci a Chetiti 2000 – 1750 B.C.
Velké Chetitské královstvo 1750 – 1200 B.C.
Trója – VI.Osídlenieí 1800 – 1275 B.C.
Egejská migrácia z Balkánu 1200 B.C.
Anatólia 1200 – 700 B.C.
Urartejská civilizácia 900 – 600 B.C.
Frýgijská civilizácia 750 – 300 B.C.
Lýdijská, Kárijská a Lýkijská civilizácia 700 – 300 B.C.
Iónska civilizácia 1050 – 300 B.C.
Dobytie územia Perzanmi 545 – 333 B.C.
Helénske a Rímske obdobie 333 B.C. – 395 A.D.
Byzantská civilizácia 330 – 1453 A.D.
Seldzucká civilizácia 1071 – 1300 A.D.
Osmanská ríša 1299 – 1923 A.D.
Turecká republika 1923 – dnes