( B.C=před Kristem, A.D.= po Kristovi )

Chattijci a Hurijská civilizace  2500 – 2000 B.C.
Trója – II.osídlení 2500 – 2000 B.C.
Chattijci a Chetité 2000 – 1750 B.C.
Velké Chetitské království  1750 – 1200 B.C.
Trója – VI. Osídlení 1800 – 1275 B.C.
Egejská migrace z Balkánu 1200 B.C.
Anatolie 1200 – 700 B.C.
Urartejská civilizace 900 – 600 B.C.
Frýgijská civilizace 750 – 300 B.C.
Lýdijská, Kárijská a Lýkijská civilizace   700 – 300 B.C.
Iónská civilizace 1050 – 300 B.C.
Dobytí území Peršany 545 – 333 B.C.
Helénské a Římské období 333 B.C. – 395 A.D.
Byzantská civilizace 330 – 1453 A.D.
Seldžucká civilizace 1071 – 1300 A.D.
Osmanská rise 1299 – 1923 A.D.
Turecká republika 1923 – dnes