Deň 1: Prílet a transfer do Alanye (125 km ). Večera a prenocovanie v Alanyi.

Deň 2: Návšteva Alanyjskej pevnosti a prehliadka mesta, pokračovanie do Silifke (240 km) Večera a prenocovanie v Silifke alebo Tarsus.

Deň 3: Odjazd do Tarsus, prehliadka jaskýň Cennet a Cehennem, návšteva Kleopatrinej Brány a pokračovanie do Antakye. Návšteva múzea v Antakyi a kostola sv. Petra. Večera a prenocovanie v Antakzyi.

Deň 4: Odjazd do Kapadókie. Návšteva podzemného mesta Kaymakli. Prestávka na fotenie v údolí Kapadókie. Večera a prenocovanie v Kapadókii (460 km)

Deň 5: Odjazd na návštevu Göreme museum v prírode, hrad Uchisar a údolie Guvercinlik, Avanos a Červená rieka . Počas cesty prestávky na fotenie. Večeraa prenocovanie v Kapadókii.

Deň 6: Odchod do Konya. Návšteva múzea Mevlana. Večera a prenocovanie v Konya.

Deň 7: Ochod do Ankary, Návšteva hradu a Múzea civilizácii. Večera a prenocovanie v Ankare.

Deň 8: Odchod do Istanbulu, návšteva múzea Topkapi a chrámu Božej múdrosti Sophia. Večera a prenocovanie v Istanbule.

Deň 9: Návšteva Modrej mešity a Hippodromu. Pokračovanie plavbou po Bospore a návšteva Grand Bazáru ( Veľký trh). Večera a prenocovanie v Istanbule.

Deň 10: Odchod do Dardanelles, po ceste návšteva Troje a pokračovanie do mesta Bergama. Večera a prenocovanie v Bergame alebo Dikili.

Deň 11: Príchod do Pergamonu, návšteva Akropoly a červené námestie, cesta cez Izmir do Selcuk. Návšteva antického mesta Efez, prehliadka domu Panny Márie a kostola sv. Jána. Večera a prenocovanie v Kusadasi.

Deň 12: Príchod na Pamukkale, Návšteva Hierapolisu, antické mesto a travertíny. Večera a prenocovanie v Pamukkale.

Deň 13: Odjazd z Antalye, návšteva antického mesta Perge, pokračovanie do Alanye, večera a prenocovanie v Alanyi.

Deň 14: Voľný deň v Alanyi na fakultatívny výlet.

Deň 15: Transfer na letisko v Antályi.