1 Styczeń Nowy Rok (1935)
23 Kwietnia Dzień Suwerenności Narodowej i Dziecka (rocznica Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji) (1921)
1 Maj Dzień Pracy i Solidarności (2009)
19 Maj Upamiętnienie Atatürka, Dnia Młodzieży i Sportu (przybycie Atatürka do Samsun i początek wojny o niepodległość) (1935)
15 Lipca Dzień Demokracji i Jedności Narodowej (2016)
30 Sierpnia Dzień Zwycięstwa (1935)
29 Września Dzień Republiki (rocznica proklamacji Republiki Tureckiej) (1925)