1 Január Nový rok (1935)
23 Apríl Deň národnej samostatnosti a deň detí (výročie založenia Tureckého veľkého národného zhromaždenia) (1921)
1 Máj Deň práce (2009)
19 Máj Atatürkov pamätný deň, Deň mládeže a športu (príchod Ataturka do Samsun a začiatok boja o nezávislosť) (1935
15 Júl Deň demokracie a národnej jednoty (2016)
30 August Deň víťazstva (1935)
29 Október Štátny sviatok (vyhlásenia deklarácie Tureckej republiky) (1925)