Pamukkale se nachází severně od města Denizli a je spojené se starobylým městem Hierapolis, které je vzdáleno 20 km od centra města. Město založil pergamonský král Eumenes II. v roce 197 před Kristem, jméno Hierapolis dostalo podle královny Hiere, ale město je známo i pod názvem “Svaté město”. Ježíšův apoštol svatý Filip tu byl zavražděn a nachází se tu jeho hrobka. Město Hierapolis je zajímavé i po náboženské stránce. Hlavními historickými budovami jsou Apolónův chrám, Martýrium svatého Filipa, starobylé divadlo, Římská brána, severní Byzantské dveře, agora, římské lázně, v současnosti známé jako muzeum, vodní kanály, kostel se sloupořadím a nekropole.

Termální voda v Pamukkale nabízí krásu a zdraví pro lidstvo už od pradávna. V Kleopatřině bazénu se nabízí možnost koupání.

Vice informaci