1 Východní Anatolie 171.000 km²
2 Střední Anatolie 162.000 km²
3 Oblast Černého moře 146.178 km²
4 Oblast Středozemního moře 122.100 km²
5 Oblast Egejského moře 85.000 km²
6 Oblast Marmarského moře 67.300 km²
7 Jihovýchodní Anatolie 61.000 km²