1 Východná Anatólia 171.000 km²
2 Stredná Anatólia 162.000 km²
3 Oblast Cierneho mora 146.178 km²
4 Oblast Stredozemného mora 122.100 km²
5 Oblast Egejského mora 85.000 km²
6 Oblast Marmarského mora 67.300 km²
7 Juhovýchodná Anatólia 61.000 km²