İlk kilise olan St.Peter’s kilisesi Antakya’dadır.
Ünlü Truva savaşı Çanakkale’de meydana gelmiştir.
Bilinen en eski yerleşim yeri Çatalhöyükte’dir. (7.yy M.Ö.)
Dünyanın yedi harikasından ikisi olan Efes ve Halikarnas Türkiye’dedir.
Noel baba olarak da bilinen Aziz Nicholas Akdeniz sahilindeki Patara’da doğmuştur.
Nuh’un gemisi Ağrı dağına inmiştir.
Avrupa’ya kahveyi Türkler tanıtmıştır.
Türkler Hollandalılara ünlü lalelerini vermiştir.
İstanbul, dünyada iki kıtada bulunan tek şehirdir.
İstanbul, Avrupa Birliği tarafından Avrupa Kültür Başkenti 2010 olarak adlandırılmıştır.