Fırat Fırat, 2800 km uzunluğunda olup 1263 km si Türkiye’dedir.
Dicle Dicle, 1900 km uzunluğunda olup 523 km si Türkiye’dedir.
Kızılırmak Kızılırmak, 1355 km uzunluğunda olup Türkiye’nin en uzun nehridir.
Yeşilırmak Yeşilırmak, 519 km uzunluğundadır.