Türkiye’nin etrafındaki dört denizden her biri farklı ekolojik karakterini yansıtır.

Karadeniz: Tuzluluk oranı binde 18

Marmara denizi: Tuzluluk oranı binde 23

Ege denizi: Tuzluluk oranı binde 32

Akdeniz: Tuzluluk oranı binde 38