Skúsený tím vyberie to najlepšie miesto na potápanie v závislosti od poveternostných podmienok a od podmienok mora. Počas cesty k miestu potápania sú hostia rozdelení do skupin po 5 ľudí a od kvalifikovaného inštruktora dostanú všetky pokyny a základné informácie o skuba potápaní. Potom si účastníci vyskúšajú prvé potápanie, ktoré trvá 30 minút, po ňom nasleduje obed na ľodi a po prestávke bude druhé potápanie, ktoré trvá maximálne 45 minút.

Viac informácií