Turecko obmývajú 4 moria, každé z nich má iný stupeň soľnatosti.

Čierne more: Soľnatosť je 18 / 1000

Marmarské more: Soľnatosť je 23 / 1000

Egejské more: Soľnatosť je 32 / 1000

Stredozemné more: Soľnatosť je 38 / 1000